مرور رده

مو

مهم ترین علت درد ریشه مو چیست؟

آیا می‌دانید علت درد ریشه مو چیست؟ پاسخ کوتاه این است که درد، ناشی از خود تار مو نبوده و پوست سر در اطراف فولیکول…