مرور رده

زیبایی

ماندگاری انواع ژل لب چقدر است؟

اغلب فیلر های لب بین 6 تا 8 ماه ماندگاری داشته و اغلب افراد جهت حفظ و بهبود نتایج فیلر ها هر 6 تا 12 ماه این فرایند…