مرور برچسب

ترمیم ابرو

بررسی روش های کاشت ابرو

شناخت کلی از روش های کاشت ابرو می‌تواند در انتخاب بهترین روش از سوی شما موثر باشد. در این مطلب به بررسی این روش‌های ترمیم ابرو و ویژگی‌های هریک اشاره خواهیم کرد.

کدام بهتر است: پیوند ابرو یا میکروبلیدینگ؟

ابرو ها از جمله مهمترین بخش های صورت هر فرد به حساب می آیند: ابرو ها احساس شما را منتقل می کنند، چشم ها را برجسته کرده و به چهره شما شکل می دهند. انتخاب بین پیوند ابرو یا میکروبلیدینگ ابرو برای ترمیم ابرو های آسیب دیده از سوالات بسیاری از…